Lubisz się dzielić? To dobrze! Według naukowców z Holandii pożyjesz dłużej. Dowiedli właśnie, że osoby, które są hojne i chętnie obdarowują innych swoimi pieniędzmi dożyją późnej starości. Ale dzielić się można nie tylko pieniędzmi.

– Kiedy przychodzisz na świat, polegasz na innych. Ale z biegiem czasu dobrze jest odwdzięczyć się tym samym – mówi w rozmowie z CNN Tobias Vogt z Uniwersytetu w Groningen. Naukowiec to autor badania, które dowodzi, że istnieje bezpośrednia zależność między byciem hojnym i dzieleniem się a długością życia.

I mówiąc o dzieleniu się, nie mamy na myśli jedynie pieniędzy, chociaż to faktycznie istotny aspekt, ale także o pozostałych zasobach. Okazuje się bowiem, że na długowieczność wpływa między innymi przekazywanie domu swoim dzieciom, dzielenie się dobrami materialnymi oraz poświęcanie czasu innym. Przykładem tego ostatniego zasobu, który można ofiarować, jest choćby troska o starszych rodziców.

Co PKB ma wspólnego z długowiecznością?

Ale na chwilę zatrzymajmy się przy dobrach materialnych i pieniądzach. W trakcie badania Tobias Vogt przyjrzał się także makroekonomicznym czynnikom, które na pierwszy rzut oka mogą mieć niewiele wspólnego z długowiecznością. Takimi czynnikami są PKB i nierówność ekonomiczna w danym społeczeństwie. Jednak to te czynniki determinują, czy obywatele państwa spodziewają się żyć dłużej lub krócej.

A oczekiwania są wyższe w krajach lepiej rozwiniętych, i faktycznie ich mieszkańcy żyją dłużej. Do tego chętniej dzielą się zasobami z innymi niż w krajach biedniejszych. Według naukowca z Holandii wytłumaczeniem tej zależności jest jeszcze inna obserwacja. Otóż obywatele krajów, którzy żyją dłużej i chętniej się dzielą, również wykazują silniejsze więzi społeczne. A to istotny czynnik, który może wydłużyć życie.

Więzi społeczne a długość życia

W 2010 roku dowiedli tego naukowcy z Uniwersytetu Brighama Younga, analizując 148 badań, w których uczestniczyło 300 000 osób. Podczas analizy wykazali, że szanse na dożycie późnej starości są o 50% wyższe wśród osób z mocnymi i trwałymi więziami społecznymi niż u osób, które tych więzi nie wykazywały lub był słabe. Zatem w których krajach więzi społeczne są najsilniejsze i najsłabsze?

CNN podaje, że na czele listy znajdują się kraje z Europy Zachodniej i Japonia. To ich obywatele najchętniej dzielą się oraz wykazują najniższy wskaźnik śmiertelności.

Dla porównania zestawmy Francję i Japonię z Chinami i Turcją. Francuzi i Japończycy cieszą się najniższym wskaźnikim umieralności i najwyższym wskaźnikiem dzielenia się. Przez całe życie przekazują innym aż 68-69% swoich przychodów. Chińczycy i Turcy już nie są tacy hojni i żyją krócej. Wykazują bowiem dwa razy wyższy wskaźnik śmiertelności, a przekazują innym 44-48% swoich zarobków.

Bogaci żyją dłużej

Dzielenie się z innymi swoimi dobrami materialnymi to tylko jedna strona medalu pt. „żyj dłużej”. Samo posiadanie pieniędzy również wpływa na długość życia. Przekonał się o tym zespół naukowców, który przez 10 lat analizował dane dotyczące zdrowia 25 tys. Amerykanów i Brytyjczyków po pięćdziesiątym roku życia. Celem naukowców było zbadanie nie tyle co samej długości życia, ale długości życia bez dolegliwości.

W trakcie badania jego autorzy doszli do wniosku, że zamożne osoby żyją w zdrowiu aż o 10 lat dłużej niż osoby mniej bogate. I tak najbiedniejszy uczestnik badania żył 22-23 lata, najbogatszy zaś 31. Różnica jest ogromna, ale nie powinna zaskakiwać. Bogatszego stać na wyższy poziom życia i lepszą opiekę medyczną niż biednego.

Pozamedyczne czynniki wydłużające życie

Przedstawione badanie to kolejna praca naukowców, która dowodzi, że na długość życia wpływają również pozamedyczne aspekty. Bycie hojnym to jeden z nich. Ale nie jedyny. O kolejnych dziesięciu przeczytasz w artykule zatytułowanym 10 pozamedycznych czynników wpływających na długość życia.

Podziel się