Małżeństwo, dobra praca i pieniądze na koncie – to wszystko służy długowieczności. Ale lista nie jest pełna. Znajduje się na niej 10 pozycji, które według kanadyjskich naukowców mogą przyczynić się do długiego lub krótkiego życia.

Nie pal, nie pij. I co jeszcze?

Od dawna wszyscy wiemy, że uwarunkowania biologiczne lub nabyte schorzenia mogą wydłużyć lub skrócić życie. Ale co z innymi, niemedycznymi czynnikami? Czy uwarunkowania społeczne, psychologiczne, ekonomiczne i behawioralne również wpływają na długość życia? Krótko mówiąc, tak. Ale pozostaje jeszcze dowiedzieć się: „który ze wspomnianych czynników ma największy wpływ na długowieczność?”.

I właśnie to pytanie zadali sobie naukowcy z Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej. Starając się znaleźć odpowiedź, przeanalizowali 57 pozamedycznych czynników, a następnie wyróżnili 10 o największym znaczeniu i uszeregowali je w następującej kolejności. Im wyżej faktor na liście, tym bardziej przyczynia się do wczesnej śmierci.

10 pozamedycznych czynników wpływających na długość życie:

  1. Palenie tytoniu (obecnie)
  2. Rozwód (w przeszłości)
  3. Nadużywanie alkoholu (w przeszłości)
  4. Kłopoty finansowe (w niedalekiej przeszłości)
  5. Bezrobocie (w przeszłości)
  6. Palenie tytoniu (w przeszłości)
  7. Niski poziom zadowolenia z życia
  8. Nie zawarcie związku małżeńskiego
  9. Udział w programie pomocy żywnościowej SNAP (food stamps)
  10. Negatywne usposobienie

Analiza danych

W jaki sposób naukowcy wyróżnili 10 powyższych czynników wpływających na długowieczność? Zestawiając ze sobą dwie bazy danych i analizując wyniki. Pierwszą z nich była baza U.S. Health and Retirement Study z informacjami o 13 611 dorosłych Amerykanach między 52 a 104 rokiem życia – średnia wieku wynosiła 69 lat. Drugą była baza z przyczynami zgonów, które odnotowano w latach 2008-2014.

– Zamiast po prostu pytać badanych, czy byli bezrobotni, przyglądaliśmy się historii bezrobocia na przestrzeni ponad 16 lat. I jeśli któryś z nich nie miał w tym czasie pracy, czy to predysponowało go do śmieci? – powiedział Eli Puterman, który w trakcie badania prowadził zespół naukowców z Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej.

Jedocześnie przyznał, że nie istnieje jeden czynnik lub wydarzenie w życiu człowieka, które determinuje dłuższe lub krótsze życie. Uważa natomiast, że gdyby włożyć więcej wysiłku i pieniędzy w interwencje kryzysowe i zmiany polityczne, można by zniwelować negatywny wpływ pozamedycznych uwarunkowań na długowieczność.

Na ile lat się czujesz?

– Od 40 lat, a może i dłużej, palenie tytoniu postrzegane jest jako jeden z największych czynników przyczyniających się do śmierci. Ale zidentyfikowanie takich czynników jak negatywne usposobienie, czyli dostrzeganie w swoim życiu więcej negatywnych aspektów, zwraca naszą uwagę, by zacząć w ich przypadku stosować interwencje. Czy wówczas wpłyniemy na wskaźnik śmiertelności? Czy stosując interwencje w przypadku bezrobotnych i tych z problemami finansowymi zmniejszymy ryzyko śmieci w tej grupie osób? – mówi kanadyjski naukowiec.

Być może. Ale jedno jest pewne: negatywne usposobienie faktycznie może skrócić życie. Potwierdza to podobne badanie przeprowadzone przy zespół z University College London. Naukowcy tej uczelni przeanalizowali bazę danych, zawierającą odpowiedzi na pytanie: „na ile lat się czujesz?”, które przez rok zadawano 6 489 osobom powyżej 52 roku życia. Potem badacze zestawili odpowiedzi z przyczynami zgonów, które odnotowano do marca 2013 roku wśród przepytanej grupy osób.

Okazało się wówczas, że aż 69,6% ankietowanych stwierdziło, że czuje się młodziej niż faktycznie wskazuje ich metryka. I dobrze, bo właśnie w tej grupie osób wskaźnik śmiertelności był najniższy i wyniósł 14,3%. Co to oznacz? Że postrzeganie własnego wieku wpływa na długość życia. Czujesz się młodziej, żyjesz dłużej. Prawdopodobnie dlatego, że osoby o takim usposobieniu są pozytywniej nastawione do życia.

Podziel się